اجرای صرف:

مشاوره تجارت شرایطی را مهیا نموده با عنوان ارئه خدمات اجرایی مستقل از طرح تا مجموعه هایی که نیاز به خدمات اختصاصی در زمینه های " تبلیغات ، بازاریابی ، فروش ، منابع انسانی ، بنکداری " با تعرفه های مستقل از این خدمات بهره ببرند.

logo-samandehi