حضوری:

مشاوره حضوری غالبا بدین صورت است که فرد متقاضی مشاوره، قبل از حضور در مجموعه وقت قبلی میگیرد. در این حالت فرد درباره مشکلات مشاوره می‌گیرد و در نتیجه پس از عقد قرار داد مشاوره طرحی مبنی بر حل مشکلات آن مجموعه تقدیم می گردد.

فرآیند اجرایی جلسات مشاوره:

 

logo-samandehi