تیکت:

این امکان را به شما می دهد که در هر نقطه از جهان و با داشتن دسترسی به اینترنت، درخواستهای خود را پیگیری نماید.

مراحل درخواست مشاوره:

  • ثبت نام در سایت
  • ورود به حساب کاربری خود
  • ارسال درخواست مشاوره در بخش تیکتها
  • بررسی توسط کارشناسان سایت و ارسال جواب به شما
  • مشاهده ی پاسخ در صفحه ی درخواستها (تیکتها) و پاسخ به سوالات احتمالی مشاور
  • بررسی نهایی توسط مشاور و ارسال جواب شما.